Se på filmen!

Se på filmen
 

Klicka här så får du se

hur Super joniserande luftknivar fungerar

hur Super joniserande luftknivar fungerar

 

Super Joniserande Luftknivar
Super Ion Air Knife

Super Joniserande Luftknivar
 

EXAIRs Super joniserande luftkniv eliminerar statisk elektricitet från plast, galler, lager av plattor och andra produktytor där rivning, ihakning eller farliga elchocker utgör ett problem. Det laminära luftarket sopar ytorna rena från statisk elektricitet, partiklar, smuts och damm. Produktionshastighet, produktkvalitet och renheten på ytorna kan förbättras avsevärt.

Super joniserande luftkniv översvämmar ett område eller en yta med joner som eliminerar statisk elektricitet – på upp till 6 m. avstånd. Den enhetliga luftströmmen över hela längden orsakar inga felställningar på kritiska ytor som till exempel galler. Styrkan kan justeras från "bris" till "explosiv". Super joniserande luftknivar är eldriven, ger inga elstötar och har inga rörliga delar.

EXAIRs Standard joniserande luftknivar (30:1 luftförstärkning) är kanske inte lika effektiv som vår Super joniserande luftknivar (40:1 luftförstärkning) men EXAIRs Standard joniserande luftknivar kan ändå erbjuda snabb eliminering av statisk elektricitet och stark avblåsningsstyrka för rengöring. Precis som den motsvarande "Super" modellen eliminerar Standard joniserande luftknivar statisk elektricitet från plast, galler, lager av plattor och andra produktytor där rivning, ihakning eller farliga elchocker utgör ett problem.

Standard Ion Air Knife

Tillämpningar

 • Rengöring av galler
 • Maskiner för formning
 • Skivhyvlar och putsare
 • Rengöring av komponenter
 • Dammborttagning före målning
 • Krympfilmförpackare
 • Rengöring av förpackningar
 • Öppning/påfyllning av påsar
 • Tryckutrustning

Fördelar

 • Låg luftförbrukningen
 • Enhetligt luftflöde längs hela längden
 • Tyst
 • Effektiv upp till 6 m
 • Stötfri, icke radioaktiv
 • Kompakt, tålig, lätt att installera
 • Obegränsade systemlängder med oavbruten luftström
 • Lite underhåll
 • Justerbar styrka och flöde

Copyright © 2018 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.