Optimera ditt tryckluftsystem med sex enkla steg

Filter

Filter

EXAIRs Filterseparatorer avlägsnar vatten, smuts och rost från ditt tryckluftssystem och motverkar stopp eller skada på tryckluftsprodukter på bandet. EXAIR erbjuder båda manuella och automatiska dränerade filterseparatorer.

EXAIRs Oljeseparationsfilter avlägsnar de oljepartiklar som är typiska för många tryckluftsystem. En intern flottöraktiverar automatiskt avloppet när systemet är fullt.


Regulatorer
Regulators

Regulatorer

EXAIRs Tryckregulatorer underlättar valet av drifttryck. En tryckmätare av Modell 9011 medföljer.

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.