Klicka här så får du se

hur luftförstärkare fungerar

hur luftförstärkare fungerar

 
Optimera ditt tryckluftsystem med sex enkla steg

Super Air Amplifier

Super Air Amplifier
 
 

Super Air Amplifiers har de högsta förstärkningförhållandena och är de mest effektiva luftförstärkarna. Den patenterade* utformningen använder ett särskild mellanlägg för att bibehålla den kritiska positionen på de ingående delarna. Resultatet blir att en exakt mängd tryckluft släpps ut med exakta mellanrum mot mitten av Super Air Amplifier. Dessa luftstrålar skapar ett jämnt utflöde som sprids ut over hela träffytan med hög hastighet. Ytterligare fri luft dras igenom enheten vilket resulterar I högre förstärkningsförhållanden. Det balanserade utflödet minskar vindfånget och producerar bullernivåer som normalt är tre gånger lägre än andra luftförstärkare.

*Patent #5402938

Tillämpningar

 • Släpp ut svetsrök
 • Kyl heta delar
 • Torka våta delar
 • Rengör maskindelar
 • Distribuera värme I formar/ugnar
 • Ventilatera slutna rum
 • Damminsamling
 • Släpp ut bränsleångor

Fördelar
Jämförd med fläktar to Fans:

 • Kompakt, lätt, bärbar
 • Ingen elektricitet
 • Inga rörliga delar – inget underhåll
 • Ändarna kan lätt avledas
 • Omedelbar på/av
 • Justerbar styrka och flöde
 • Ingen störning från RF

 
Jämfört med stryphylsor och utstörare:

 • Mer luft med lägre tryckluftskonsumtion
 • Högre flödesförstärkning
 • Inga interna hinder
 • Motsvarar OSHAs krav på tryck och buller
 • Tyst

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.