Klicka här så får du se

hur E-Vac fungerar

hur E-Vac fungerar

 

E-Vac Tillbehör
E-Vac® Accessories

VakuumkopparAlla EXAIRs vakuumkoppar är tillverkade av slitstark vinyl. E-vac är idealiska för allmän användning och är mycket slitstarka. Durometerbetyget (anger flexibiliteten och rigiditeten på koppen) är A50. Temperaturomfånget är 32°F (0°C) till 125°F (52°C). Det finns olika former på kopparna: rund, oval, och bälgformad.

Ljuddämpare E-Vac

Valfri ljuddämpare finns som tillval och som tillåter maximalt utflöde på E-Vac enheten så att cykelhastigheten inte minskas.

Anslutningsanordningar av inskjutningstyp finns för vakuumkopparna som ligger på avstånd från E-Vac. De flesta går att få med NPT och BSP gängning och kan installeras på E-Vac och vakuumkoppen. Vakuumtuber och monteringsklämmor av polyeten finns för anslutning. En vakuumkontrollventil finns för att hålla vakuumet om tryckluften skulle går förlorad. Kontrollventilen är avsedd för högt flöde så att det inte hindrar luftflödet eller saktar ner driften av E-Vac. E-Vac Tillbehör
 

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.