Se på filmen!

Se på filmen
 

Klicka här så får du se

hur E-Vac fungerar

hur E-Vac fungerar

 

In-Line E-Vac®

In-Line E-Vac
 

EXAIRs In-Line E-Vac serie är enstegs, cylindriska vakuumgeneratorer som är kompakta och lätta att montera där de ska användas. In-Line E-Vac kan hållas på plats genom att sätta fast dem direkt på en tryckluftsledning eller med hjälp av en monteringsklämma. Denna typ kan lätt pass dust eller små partiklar. EXAIR erbjuder modeller som är lämpliga vid lyft av porösa material (som trä) och icke-porösa material (som glas). De "porösa" modellerna har vakuumnivåer på upp emot 21" Hg (71 kPa) med ett vakuumflöde på upp emot 18.5 SCFM (524 SLPM). De "icke-porösa" modellerna har vakuumnivåer på upp emot 27" Hg (91 kPa) med ett vakuumflöde på upp emot 15.8 SCFM (446 SLPM).

Tillämpningar

 • Plocka och placera delar och utrustning
 • Öppning av säckar och paket
 • Placering av etiketter
 • Vacuumformering
 • Avlägsnande av mögel
 • Fyllning av vakuum
 • Testning för läckage
 • Tömning av kontainers
 • Fastspänning och uppspänning
 • Vakuumpacketering
 • Ytmontering
 • Vakuumpress för träfanér
 • Kartongformering
 • Robotverktyg
 • Vakuumvätskor för testning

Fördelar

 • Kompakt, bärbar
 • Enstegsdesign som eliminerar variationer I vakuumet
 • Tyst
 • Omedelbart vakuum
 • Lätt att montera där den ska användas
 • Lätt, slitstark
 • Inga rörliga delar – inget underhåll
 • Många modeller att välja mellan
 • Snabb respons - ökar cykeltiden
 • Slagtålig 6061 aluminiumkonstruktion
 • Säker drift - ingen elektricitet

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.