Se på filmen!

Se på filmen!
 

Klicka här så får du se

hur Chip Trapper (flisfångaren) fungerar

hur Chip Trapper (flisfångaren) fungerar

 

Filsfångare
Chip Trapper

Filsfångare
 
 

EXAIRs nya Chip Trapper (patent pending) erbjuder ett snabbt och säkert sätt att rengöra flis, järnfilsspån och spån från använd kylvätska och andra vätskor. Chip Trapper suger upp det smutsiga kylmedlet eller annan vätska och fångar alla fasta partiklar I en återanvändningsbar filterpåse. Bara den rena vätskan pumpas tillbaka ut. Den är idealisk för maskiner med sumpbehållare, komponenttvättare, tankar och förvaringsbehållare för förorenade vätskor.

I Chip Trapper ingår EXAIRs tryckluftsdrivna reversibla trumdammsugare (som kan fylla eller tömma en 55 gallon trumma på mindre än två minuter). Dessutom ingår en 30, 55 eller 110 gallon trumma med alla nödvändiga tillbehör så att du kan börja städa omedelbart!

EXAIR:s patenterade Höglyft flisfångare (High Lift Chip Trapper) erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att rengöra flis, spån och hyvelspån från kylmedel och andra vätskor som har använts i frätgropar, brunnar, sumpar under marknivå, tankar och förvaringssbehållare från förorenade vätskor. Dess kraftfulla vakuum kan lyfta vätskor upp till 4,5 meter och fylla en 55-gallon trumma på mindre än 85 sekunder.

Tillämpningar

 • Svarvar
 • Sågar
 • Kvarnar
 • Borr
 • Komponenttvättare
 • Frätgrop
 • Tankar
 • Behållare
 • Driftning av djupa hål
 • Cisterner
 • Bulklagringstankar
 • Avlopp

Fördelar

 • Tar bort oönskade partiklar från vätskor
 • Återanvänder kylmedel
 • Inga rörliga delar
 • Ingen motor som kan stoppas igen eller slitas ut
 • Självsugande pump av rostfritt stål
 • Säker – ingen elektricitet
 • Inbyggt utsläpp av tryck/vakuum
 • Trumma ingår
 • Spillfri – automatisk säkerhetsavstängning
 • Tyst

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.