Klicka här så får du se

hur Deep Hole Vac-u-Gun fungerar

hur Deep Hole Vac-u-Gun fungerar

Deep Hole Vac-u-Gun

Deep Hole Vac-u-Gun
 
 

Deep Hole Vac-u-Gun är en billig lösning när man snabbt vill avlägsna smuts från spår, behållare och borrade hål. Deep Hole Vac-u-Gun ersätter farliga blåspistoler som kan få spån och smuts att flyga åt alla håll. Sätt Deep Hole Vac-u-Gun over hålet och tryck på utlösaren. En liten blåstub lossar och lyfter spånen medan den stora sugtuben suger bort dem. Maskinisten skyddas från flygande partiklar eftersom alla föroreningar hålls kvar I den genomskinliga sugslangen. Den är perfekt för rengöring av hål på upp till 1-1/4" (32mm)i diameter till ett djup av 18" (457mm). Deep Hole Vac-u-Gun använder mindre tryckluft än en vanlig blåspistol eftersom den sprutar in en mindre mängd tryckluft genom riktade munstycken för att skapa ett vakuum på den ena ändan och ett kraftigt utflöde på den andra. Det förstärkta utflödet är 12 gånger så stort som konsumtionsgraden.

Tillämpningar

 • Hål I installationer
 • Borrad plast
 • T-slot – rengöring av skåror
 • Avlägsning av kylmedel från delar
 • Träarbete
 • Rengöring av behållare
 • Gängade hål
 • Skålformade ytor
 • Rengöring av fördjupningar
 • Rengöring av flaskor
 • Bord för håltagning

Fördelar

 • Låga kostnader
 • Inga rörliga delar - underhållsfri
 • Slitstark – formgjuten konstruktion
 • Eliminerar stötrisken – ingen elektricitet
 • Motsvarar OSHAs tryck och spånskyddskrav
 • Säker drift – inga flygande spån
 • Lätt och bärbar
 • Tyst
 • Låg luftförbrukningen

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.