Optimera ditt tryckluftsystem med sex enkla steg

Digital Flödesmätare
Digital Flowmeter

Digital Flödesmätare
 

EXAIRs Digitala Flödesmätare gör att man lätt kan övervaka tryckluftskonsumtionen och undvika svinn! Tack vare den digitala displayen som visar exakt hur mycket tryckluft som används nedströms och bidrar till att upptäcka kostsamma läckage eller ineffektiva luftprodukter är det möjligt att spara tusentals dollar per år på insparat svinn av tryckluft. Många företag installerar den digitala flödesmätaren vid varje store fas I deras luftdistribution för att konstant övervaka och minska konsumtionen av tryckluft.

Den digitala flödesmätaren har en LED-display som direkt visar luftflödeshastigheten (SCFM eller m3) i det rör som den är kopplad till. Andra flödesmätare måste multiplicera mätningen med speciella konverteringsfaktorer för att vara korrekta. Varje digital flödesmätare är kalibrerad för den specifika rörstorleken som den sitter på. En strömkälla på 18 VDC medföljer med 100-240 VAC ingång och adapters för att kunna användas jorden runt.

Den digitala flödesmätaren är avsedd att permanent monteras på röret. Två hål måste borras genom röret med den bifogade borren och borrguiden. Ingen skärning, svetsning, justering eller kalibrering krävs.

EXAIR:s Digitala flödesmätare med trådlös kapacitet går att få inbyggd i EXAIR digitala flödesmätare. Det enkla sättet att kontrollera tryckluftförbrukningen och spill kan nu göras trådlöst via ett ZigBee® gallernätverk!

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.