Se på filmen!

Se på filmen
 

Joniserande Punkt
Ionizing Point

Joniserande Punkt
 
 

EXAIRs joniserande punkt är en kompakt, enpunktsjonisering som är idealisk för lindning, avlindning eller slitsning. Den kan också monteras genom ett rör för att neutralisera statisk elektricitet orsakad av material eller luft som rör sig.

Den stötfria joniseringpunkten ger en hög koncentration av positiva och negativa joner för snabb eliminering av statisk elektricitet. Den kan neutralisera vilken yta som helst inom 50mm.

Joniserande punkt (Ionizing Point) och dess strömtillförsel är UL-erkända komponenter enligt amerikanska och kanadensiska säkerhetsstandarder och är CE- och ROHS-förenliga.


Tillämpningar

  • Lindning
  • Avlindning
  • Slitsning
  • Neutraliserar rörledd luft

Fördelar

  • Låga kostnader
  • Snabb avledning av statisk elektricitet
  • Stötfri
  • Ej radioaktiv
  • Kompakt

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.