Optimera ditt tryckluftsystem med sex enkla steg

Magnetiska Baser
Magnetic Bases

Magnetiska Baser

Magnetiska baser är avsedda för tillämpningar där luftprodukterna behöver flyttas ofta. Den kraftiga magneten går att montera horisontellt och vertikalt. En säkerhetsventil som gör det möjligt att obegränsat variera styrkan och flödet medföljer.Stay Set Slangar
Stay Set Hoses

Stay Set-slangar

För applikationer där luftprodukten måste flyttas ofta är flexibla Stay Set Hoses™ idealiska. Montera slangen nära applikationen och böj den. Eftersom slangen har ett "minne", kommer den inte att röra sig eller böjas. Den förlorar aldrig riktningen om man inte fysiskt flyttar den till ett annat läge.

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.