Luftmunstycken

Air Nozzles

EXAIR har ett stort utbud av luftmunstycken avsedda för tillämpning vid blåsning, kylning och torkning. Dessa luftmunstycken har utformats för att tillhandahålla en stark ström av luft samtidigt som det håller luftkonsumtionen och bullernivån på en låg nivå. De finns att få I många olika konfigurationer och material avsedda att motsvara de behov du har.

EXAIRs standardmunstycken för forcerat drag levererar upp till 22 uns (624 grams) styrka. Dessa luftmunstycken använder en liten mängd tryckluft för att dra in stora mängder omgivande rumsluft. Våra prisbelönade Super Air Nozzles är avsedda att erbjuda den bästa prestationen. De är otroligt effektiva och producerar en koncentrerad luftström med hög hastighet och högt tryck med låg bullernivå och luftkonsumtion. Tryckluften skjuts igenom hål placerade I intagna spår som inte kan blockeras eller stoppas.

När det gäller tillämpningar som kräver mycket hög styrka med stor räckvidd (upp emot 10,433 grams) tillhandahåller EXAIRs High Power Safety Air Nozzles, 2" High Power Super Air Nozzles, Large Super Air Nozzles och Super Air Nozzle Clusters en otroligt stark blåsstryka. De är idealiska för utstötning av partiklar men även avblåsning, kylning och torkning. Alla motsvarar de bullernivåer och tryckkrav som satts upp av OSHA.

EXAIR:s Munstycken för tillbakablåsning av luft är till för att rengöra insidan av rör, tuber, slangar eller kanaler. Munstycket förhindrar att spån, kylmedel eller skräp ska blåsas längre in i röret eller ut ur ändan vilket skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Munstyckena är starka och passar på ett stort antal diameter från 1/4 tum (6,3 mm) upp till 16 tum (406 mm).

Luftmunstycken

Tillämpningar

 • Rengöring av smådelar
 • Avlägsnande av smådelar
 • Torkning av smådelar
 • Transport av material
 • Utstötning av partiklar
 • Transport av fibrer
 • Luftassisstans
Luftmunstycken

Fördelar

 • Minskade kostnader för tryckluft
 • Bullerminskning på 10 dBA i medeltal
 • Bevara tryckluft
 • Kompakt
 • Förbättrad säkerhet
 • Motsvarar bullerkraven enligt OSHA
 • Motsvarar OSHAs tryckkrav
 • Förbättrad produktion

andra luftmunstycken och jetstrålar