In-Line E-Vac®

EXAIRs In-Line E-Vac serie är enstegs, cylindriska vakuumgeneratorer som är kompakta och lätta att montera där de ska användas. In-Line E-Vac kan hållas på plats genom att sätta fast dem direkt på en tryckluftsledning eller med hjälp av en monteringsklämma. Denna typ kan lätt pass dust eller små partiklar. EXAIR erbjuder modeller som är lämpliga vid lyft av porösa material (som trä) och icke-porösa material (som glas). De "porösa" modellerna har vakuumnivåer på upp emot 21" Hg (71 kPa) med ett vakuumflöde på upp emot 18.5 SCFM (524 SLPM). De "icke-porösa" modellerna har vakuumnivåer på upp emot 27" Hg (91 kPa) med ett vakuumflöde på upp emot 15.8 SCFM (446 SLPM).

EXAIR In-Line E-Vac

Tillämpningar

 • Plocka och placera delar och utrustning
 • Öppning av säckar och paket
 • Placering av etiketter
 • Vacuumformering
 • Avlägsnande av mögel
 • Fyllning av vakuum
 • Testning för läckage
EXAIR In-Line E-Vac

fler Tillämpningar

 • Tömning av kontainers
 • Fastspänning och uppspänning
 • Vakuumpacketering
 • Ytmontering
 • Vakuumpress för träfanér
 • Kartongformering
 • Robotverktyg
 • Vakuumvätskor för testning

Klicka här så får du se

hur In-Line E-Vac fungerar

hur In-Line E-Vac fungerar

Fördelar

 • Kompakt, bärbar
 • Enstegsdesign som eliminerar variationer I vakuumet
 • Tyst
 • Omedelbart vakuum
 • Lätt att montera där den ska användas
 • Lätt, slitstark
 • Inga rörliga delar – inget underhåll

fler Fördelar

 • Många modeller att välja mellan
 • Snabb respons - ökar cykeltiden
 • Slagtålig 6061 aluminiumkonstruktion
 • Säker drift - ingen elektricitet