Elektronisk Flödeskontroll

EFC™ Electronic Flow Control

EXAIRs EFC är en lättanvänd elektronisk flödeskontroll som är avsedd att minska konsumtionen av tryckluft vid avblåsning, torkning, kilning, transport och eliminering av statisk elektricitet. I EFC kombinerar vi en fotoelektrisk sensor med en tidskontroll vilket gör att konsumtionen av tryckluft blir begränsad eftersom den stängs av när ingen del finns I närheten. Tidskontrollen gör att det är lätt att anpassa behoven efter kraven tack vare flexibilitet där det går att läsa av distansen.

På de flesta företag använder luftkompressorn mer elektricitet än någon annan typ av utrustning. EFC är avsedd att förbättra effektiviteten genom att minska bruket av tryckluft och därmed minska kostnaderna för tryckluft. Den sätter bara på luften när en komponent finns I närheten och tillhandahåller rätt mängd luft för en viss uppgift.

Elektronisk Flödeskontroll

Tillämpningar

 • Avblåsning av bildelar
 • Rengöring av förpackningar
 • Torkning av komponenter efter rengöring
 • Avlägsning av damm före förpackning
 • Avlägsning av skrot
 • Fyllnadsjobb
Elektronisk Flödeskontroll

fler Tillämpningar

 • Dammborttagning före målning
 • Avtorkning av föroreningar
 • Kylning av heta delar
 • Neutralisering av statisk elektricitet
 • Rengöring av formgjutna delar

Fördelar

 • Lätt elektrisk anslutning; 100-240VAC, 50/60Hz
 • NEMA 4/IP66 miljöer
 • Kompakt sensor för montering på små ytor
 • Åtta-funktions analogt tidsur för på/av, impuls och fördröjningskontroll
 • Tidsinställning från 0.10 sek. till 120 tim.

fler Fördelar

 • Sensor är vatten och dammbeständig så att avläsningen inte påverkas
 • Sensor har överlägsen immunitet mot ljud och induktiva belastningar
 • Sensor fungerar på avstånd på upp till 1 meter.