Ljuddämpare

Silencing Mufflers

EXAIRs ljuddämpare bidrar till att minska buller på arbetsplatsen, orsakat av luft som släpps ut från cylindrar, ventiler och annan luftdriven utrustning. Enligt OSHA-standard 1910.95, får en arbetare inte utsättas för bullernivåer på över 90 dBA under åtta-timmarskift på en 40-timmars arbetsvecka. Ljuddämparna gör att fabrikerna kan leva upp till detta krav från OSHA genom att sänka bullret till säkra nivåer på under 90 dBA. De eliminerar också skadliga tryck utan utgång. Alla typer av ljuddämpare har hög luftströmskapacitet med lågt baktryck. Populära NPT storlekar är idealiska för nya och befintliga installationer.