Cold Gun Luftkylningssystem

Cold Gun Aircoolant System™

EXAIRs Cold Gun luftkylningssystem producerar en ström av ren, kall luft som är 54°F (30°C) grader kallare än temperaturen på den luft som tillförs. Driften är tyst och det finns inga rörliga delar som kan slitas ut. Värmen avlägsnas så att livslängden på verktygen förlängs och produktiviteten ökar när maskinen är igång och flytande kylmedel inte kan användas.

Cold Gun är dessutom ett alternativ till dyra mist system. Det innebär att de kostnader som associeras med inköp och avlägsnande av skärningsvätskor och hälsorelaterade problem hos arbetare på grund av inandning av luftburna kylmedel eller halkning på våta golv försvinner.

Om du behöver ännu mer kylning har vi EXAIRs High Power Cold Gun som tillverkar två gånger så mycket luftström som den vanliga Cold Gun, och fördubblar därmed kylkapaciteten. Den tillverkar luft som är 54°F (30°C) kallare än temperaturen på den luft som tillförs vilket innebär att luften är så kall som den kan bli utan att frysa.

Cold Gun Luftkylningssystem

Tillämpningar

 • Vässning av verktyg
 • Borr och frässlipning
 • Fräsning
 • Dyk och formslipning
 • Valsning
 • Ytslipning
 • Borrning
 • Däckbehandling
Cold Gun Luftkylningssystem

fler Tillämpningar

 • Bandsågning
 • Plastbehandling
 • Laserskärning
 • Kylvalsning
 • Stelning av heta smälta bindemedel
Cold Gun Luftkylningssystem

Fördelar

 • Förbättrar produktiviteten
 • Förebygger bränning
 • Förlänger livslängden på verktygen – minskar sönderfall
 • Förbättrad toleranskontroll
 • Förebygger smörja på metal och plast
 • Avslutad del är torr

Klicka här så får du se

How Cold Guns Work

hur Cold Gun fungerar

fler Fördelar

 • Eliminerar hjulbelastning
 • Låga kostnader
 • Kompakt, lätt, bärbar
 • Inga rörliga delar - underhållsfri
 • Tyst
 • Inga utlägg för kylmedel
 • Ingen elektricitet