Optimera ditt tryckluftsystem med sex enkla steg

Luftstrålar
Air Jets

Luftstrålar

EXAIRs luftstrålar utnyttjar Coanda-effekten (när vätska fäster vid en vägg på grund av den höga hastigheten) för att dra in stora mängder av den omgivande "kostnadsfria luften". Denna tillverkar en luftström med hög hastighet och högt tryck som är idealiskt utstötning av partiklar, borttagning av flis, och torkning av delar. Både utsläppet och insläppet kan förses med ledningar så att de kan placeras på avstånd. Om slutändan är blockerad vänder flödet och trycket ligger långt under OSHAs tryckkrav för bottentryck.

Om ett mer "fin-justerat" lufttryck behövs finns det också justerbara luftstrålar. Luftflöde och trust kan lätt justeras med hjälp av en avståndsmätare med mikrometersprecision.

Båda High Velocity and Adjustable Air Jets finns antingen i mässing eller rostfritt stål av typ 303.

Tillämpningar

 • Rengöring av smådelar
 • Avlägsnande av smådelar
 • Torkning av smådelar
 • Transport av material
 • Utstötning av partiklar
 • Transport av fibrer
 • Luftassisstans

Fördelar

 • Minskade kostnader för tryckluft
 • Bullerminskning på 10 dBA i medeltal
 • Bevara tryckluft
 • Kompakt
 • Förbättrad säkerhet
 • Motsvarar bullerkraven enligt OSHA
 • Motsvarar OSHAs tryckkrav
 • Förbättrad produktion

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.