Se på filmen!

Se på filmen
 

Klicka här så får du se

hur din joniserade luftkanon fungerar

hur din joniserade luftkanon fungerar

 

Gen4® Joniserad Luftkanon
Gen4® Ion Air Cannon

Gen4® Joniserad Luftkanon
 

EXAIRs Gen4® joniserade luftkanon neutraliserar statisk elektricitet och rengör på avstånd på upp till 4,6m utan några rörliga delar. De är idealiska för platser som är svåra att nå eller inneslutna områden som kräver ett koncentrerat flöde med eliminerande joner. Med en valfri tryckregulator kan luftvolymen och hastigheten justeras I det oändliga över ett stort omfång för lätta eller tyngre tillämpningar.

Den Gen4® joniserade luftkanonen maximerar joniserat luftflöde och minskar tryckluftkonsumtionen. En liten mängd tryckluft används för att dra in stora volymer av omgivande luft. Denna kombinerande strömmen joniseras vid en emitterpunkt (stötfri) och levereras till den laddade ytan.

Den kompakta utformningen sparar bänkutrymme och gör att den kan monteras på ett begränsat utrymme. Det stadiga stativet är förborrat och kan monteras på väggar, bänkar och maskiner. En vridbar justeringsanordning för riktning av luftströmmen ingår.

Tillämpningar

 • Öppning av säckar - formning och fyllning
 • Rengör och neutraliserar delar
 • Neutralisering av krympfilmförpackning
 • Rengöring av formgjutna delar
 • Eliminerar statisk elektricitet på löpande band
 • Dammborttagning före målning
 • Neutralisering vid slitsning
 • Rengöring av förpackningar
 • Neutralisering av behållare

Fördelar

 • Låg luftförbrukningen
 • Snabb avledning av statisk elektricitet
 • Tyst
 • Effektiv upp till 4,6m
 • Stötfri, icke radioaktiv
 • Kompakt, tålig, lätt att installera
 • Intaget kan förses med rör
 • Inga rörliga delar – lågt underhåll
 • Justerbar styrka och flöde
 • UL-komponent erkänd och certifierad av CE
 • Integrerad jordning gör att man slipper separat jordad anslutning
 • Metallinkapslad kabel ökar hållbarheten och erbjuder elektromagnetiskt skydd

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.