Optimera ditt tryckluftsystem med sex enkla steg

Elektronisk Temperaturkontroll
ETC

Elektronisk Temperaturkontroll
 

EXAIRs digitala ETC (Electronic Temperature Control) tillhandahåller noggrann temperaturkontroll för dina elektriska rum. Den kan bibehålla en konstant temperatur som ligger något under den högsta värdet för elektroniken och som ger tillräcklig kylning för den elektroniska produkten utan att det får bli så kallt att man slösar tryckluft. LED-displayen på ETC visar den interna temperaturen I det elektriska rummet (°F or °C) som hela tiden övervakas av en snabbreagerande termokors. Kontrollen den elektromagnetiska spiralen (bifogad) när temperaturen överstiger det inställda värdet. ETCs skyddskåpa av karbonatplast motsvarar NEMA 12, 4, och 4X (IP54 och 66) omgivningar (Skåpskylaren ingår ej).

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.