Vac-u-Gun

Vac-u-Gun
 

Vac-u-Gun är en billig lösning på många av industrins hushållsproblem. Vac-u-Gun är en vakuumpistol, en blåspistol och ett transportverktyg på en och samma gång. Lätt och enkel att använda, med en formgjuten konstruktion som gör att det finns inga rörliga delar som kan slitas ut.

I vakuumläge kan arbetsytor lätt rengöras genom uppsugning av smuts istället för att blåsa av det från arbetsytan och sedan bli tvungen att sopa upp det senare. I blåsläge har Vac-u-Gun en stor 1-1/4" (32mm) diameter som gör att den kan täcka en större yta på mindre tid I jämförelse med andra luftpistoler. Man kan också flytta material över ett större avstånd med hjälp av den slätborrade sugslangen.

Tillämpningar

 • Sug upp flis
 • Sug upp absorbent material
 • Sug upp sågspån
 • Sug upp spilld vätska
 • Flytta smådelar
 • Överför pellets
 • Överför trim
 • Blås spån
 • Blås vatten
 • Blås kylmedel
 • Blås skrot

Fördelar

 • Låga kostnader
 • Inga rörliga delar - underhållsfri
 • Slitstark – formgjuten konstruktion
 • Byt från sugning till blåsning på några sekunder
 • Säker – ingen elektricitet
 • Motsvarar OSHAs tryckkrav
 • Sug upp eller blås bort
 • Lätt och bärbar
 • Mångfunktionell
 • Tyst

Copyright © 2020 EXAIR Corporation. Med ensamrätt.